Acest site folosește cookies pentru statisticile privind navigarea. Continuând navigarea pe acest site, consimțiți la politica noastră privind utilizarea lor. Mai multe despre politica noastră de securitate, în pagina politica privind cookies.
Meniu
 

Autorizații

Orice societate comercială are obligaţia de a obține autorizație de funcționare care atestă legalitatea desfășurării activităților firmei respective.

Autoritățile vor efectua  controlul privind conformitatea celor declarate, pentru:

a) actul de autorizare sanitară, emis de direcţiile de sănătate publică teritoriale din subordinea Ministerului Sănătăţii sau de ministerele cu reţea proprie de sănătate publică;

b) actul de autorizare veterinară, emis de direcţiile veterinare şi pentru siguranţa alimentelor teritoriale sau, după caz, de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sau de ministerele cu reţea veterinară proprie; 

c) actul de autorizare de mediu, emis de autorităţile publice teritoriale de protecţie a mediului din subordinea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor; 

d) actul de autorizare din punct de vedere al situațiilor de urgență, emis de inspectoratele teritoriale de situații de urgență din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

În funcție de profilul de activitate și situația din teren, mai pot fi necesare acte de reglementare de la Inspectoratele Teritoriale de Muncă (ITM), Apele Române, societățile de apă-canalizare.