Acest site folosește cookies pentru statisticile privind navigarea. Continuând navigarea pe acest site, consimțiți la politica noastră privind utilizarea lor. Mai multe despre politica noastră de securitate, în pagina politica privind cookies.
Meniu
 

Autorizație de mediu

Autorizația de mediu este un act tehnico-juridic emis de autoritățile competente pentru protecția mediului, prin care sunt stabilite condițiile și/sau parametrii de funcționare a unei activități existente sau a unei activități noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, necesar pentru punerea acesteia în funcțiune. Categoriile de activități cu impact semnificativ asupra mediului pentru care este necesara obținerea autorizației de mediu sunt prevazute în anexa nr.1 din Ordinul MMGA 1798/2007.

Autorizația integrată de mediu reprezinta actul tehnico-juridic emis de autoritățile competente, conform dispozițiilor legale în vigoare privind prevenirea și controlul integrat al poluării. Autorizația poate fi emisă pentru una sau mai multe instalații ori părți ale acesteia, situate pe același amplasament și exploatate de același operator.Categoriile de activități industriale pentru care este necesara obținerea autorizației integrate de mediu sunt prevazute în anexa nr.1 la OUG nr. 152/2005, privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării, aprobată prin Legea nr. 84/2006.

Procedura care stă la baza desfășurării procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu este definită de ordonanța de urgență nr. 152/2005, privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării, aprobata prin legea nr. 84/2006 și modificată de O.U.G. nr. 40/2010 și ordinul 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu modificat și completat prin ordinul nr. 1158/2005. Procedura de emitere a autorizației integrate de mediu durează în jur de 90 de zile lucrătoare.