Acest site folosește cookies pentru statisticile privind navigarea. Continuând navigarea pe acest site, consimțiți la politica noastră privind utilizarea lor. Mai multe despre politica noastră de securitate, în pagina politica privind cookies.
Meniu
 

Autorizație de gospodărire ape

Autorizația de gospodărire a apelor reprezintă actul care condiționează din punct de vedere tehnic și juridic funcționarea sau exploatarea obiectivelor noi, construite pe ape sau care au legătură cu apele de suprafață, subterane, cu zona costieră, faleza, litoralul și plaja mării, cu apele maritime interioare, marea teritorială, zona economică exclusivă și platoul continental, precum și funcționarea și exploatarea în continuare a celor existente. Acest act reprezintă instrumentul de bază pentru realizarea unei gestiuni corecte a resurselor de apă.

Autorizația se obține după punerea in funcțiune sau în exploatare a lucrărilor ce au făcut obiectul avizului de gospodărire a apelor. Cu cel puțin 30 zile înainte de expirarea valabilității se solicită reînnoirea prin depunerea unei cereri și a documentației care a stat la baza obținerii Autorizației inițiale, cu eventualele modificări apărute.